Timmar med tåg för en tenta

Krångligt. Till skillnad från många andra universitetsstäder saknar Uppsala samordning för så kallade externa studenter – som inte är inskrivna på orten men bor och vill skriva sina tentor där. Vem ska driva frågan?

Feken sist med anonyma tentor

Motarbetas. Företagsekonomiska institutionen är de ickeanonyma salstentornas sista utpost, men är "på god väg" att ställa om till det system som skulle vara infört 2010.

Helan går?

Gask. Snart är det vår. En tid för baler, gasker och andra festliga tillställningar på nationerna. Och alkohol. Ergos Malin Eickhoff har tittat närmare på hur mycket alkohol som vanligtvis ingår i en sittningsbiljett och frågar sig om det är helt oproblematiskt att det ibland är dubbelt så många enheter som det som anses vara riskbruk.

Det handlar om handledning

Skillnader. Hur mycket tid du får med din handledare och hur mycket ansvar för processen du förväntas ta är ibland reglerat och ibland inte – och skiljer sig mycket åt mellan institutionerna.

Yachay – City of Knowledge

Kunskapsstad. Ecuadors regering är i full färd med att uppföra en massiv kunskapsstad som ska styra landet mot en ekonomi som förlitar sig på kunskap snarare än olja. Men med en, enligt många, korrupt ledare som har stiftat lagar för att kontrollera media kan man fråga sig vad som är den egentliga drivkraften bakom miljardprojektet.

Rätt ska vara rätt i Strasbourg

Mänskliga rättigheter. Fyra juridikstudenter från Uppsala befinner sig just nu i Strasbourg för att delta i finalomgångarna av European Human Rights Moot Court Competition. De har, som ett av 16 lag, chans att vinna en eftertraktad praktikplats på Europadomstolen.

Målet: fler elitidrottande studenter?

Satsning. Uppsala universitet ser över möjligheterna till särskilt stöd för elitidrottare. Bland annat har stipendieprogram och alternativa examinationsformer efterfrågats.

Järnportade från taken

Lösning? På polisens inrådan blockerade Heimstaden takterrasserna i Flogsta. Efter flera år har nu ett tak öppnats på prov – kan det komma att förändra ordningen?

Rekordtjock utbildningskatalog blir den sista

Hejdå papper. "Klart det finns vissa saker som går förlorade när man går från tryckt till digitalt." Ändå ett naturligt steg, resonerar universitetet.

Hörslingor på samtliga campusbyggnader

Tillgänglighet. Problem med hörbarhet i vissa av universitetets lokaler ska nu vara åtgärdade.

Anmäld på grund av handstil

Fusk. En student på Uppsala universitet misstänks för fusk efter att tentavakten hittat en fusklapp inne på toaletten efter tentan.

Nytt kort ska hjälpa studenter

Skyddsnät. I väntan på bättre sjukförsäkring för studenter lanserar Uppsala studentkår Stödkortet, en broschyr med information om hur man kan få stöd och hjälp vid sjukdom som student.

Rektor sammanfattar 2014 med “bra men kan bli bättre”

2014 i backspegeln. Rapporteringen om universitetets verksamhet under förra året har varit positiv enligt rektor Eva Åkesson, men att försöka minska överproduktionen och få mer stöd för infrastrukturen kommer att bli fortsatta utmaningar under 2015.

Studenter går back varje månad

Ekonomi. Uppsalastudenterna går back med över 600 kronor varje månad, visar en uträkning från Uppsala studentkår.

Studentkår stoppar granskning

Media. Chalmers kårtidning Tofsen ska inte längre granska studentkåren, utan ska istället vara "aktivt bevakande". Chefredaktören menar att tidningen nu kommer reduceras till att bli ett informationsblad.

Snake Heads silvermedaljörer i SM

Sport. Uppsala Snake Heads knep en silvermedalj i student-SM i amerikansk inomhusfotboll i helgen.