En arkeologiutbildning senare

De kallar oss studenter. Arkeologistudenten Maximilian Hansen är snart alumnen Maximilian Hansen då han blir klar med sin kandidat den här terminen. Vi träffar honom för sista gången i reportageserien "De kallar oss studenter."

Ny ordförandeduo och Ergohot på konstfum

Konstfum. Johannes Bäck och Mårten Andersson är duon som valdes till att styra Uppsala studentkår nästa verksamhetsår, under ett utdraget konstituerande fullmäktige där Ergo användes som politisk slagpåse.

Mellan flottar och flytt

De kallar oss studenter. Vi får följa med civilingenjörsstudenten Susanna Wärmegård till en svunnen tid då allt var bättre – dagarna före valborg.

Fusk!

Så funkar det. Antalet universitet- och högskolestudenter som misstänks för fusk ökar för varje år. Vi reder ut vad fusk egentligen är i studiesammanhang och vilka påföljderna kan bli om man ertappas.

Minister pressades om studenternas stress

Ministerbesök. "Vi kräver det här, vi kommer att gå ut på gatorna och kräva det här!"
Minister Matilda Ernkrans fick utstå press när hon besökte Uppsala universitet för att fånga upp åsikter om studenternas hälsa.

”Det är ett extremt slöseri”

Avhandlingar. "Vi som vill borde få välja att trycka upp färre antal exemplar. Det är viktigt, inte minst när vi borde minska vårt klimatavtryck." Doktorand Ariel Young tycker att statsvetenskapliga institutionen borde se över sin policy kring hur många avhandlingar som trycks.

Home in a floating story vessel

Ergo visits. Wouldn't it be nice to live on a boat on sunny days like this? We got to meet PhD student Mahmut Agbaht who is living the bohemian dream in one of the houseboats of Fyrisån.

Rektors svar får låga poäng på tentan

Flyggranskning. Är det verkligen lika illa att flyga som att ta färjan till Gotland? Forskaren Martin Wetterstedt hör av sig efter att ha läst intervjun med rektor och menar att hennes resonemang kan diskuteras.

Dåligt mående men också nöjda

Resultat. Första rapporten i undersökningen Studentbarometern är klar. Den visar att de flesta studenterna är nöjda med sin utbildning, samtidigt upplever många att deras studiesituation får dem att må dåligt.

Vill skapa debatt om mansdominans

Jämställdhet. Nyligen släpptes en rapport som visar att 72 procent av landets professorer är män.
– Män tar yngre män under sina vingar och då är det svårare för kvinnor att göra karriär, säger Allbrights vd och Uppsalaalumn Amanda Lundeteg.

Hushållsarbetet som sinkar karriären

Jämställdhet. Kvinnor och andra minoritetsgrupper på universiteten får ofta göra de mindre statusfyllda uppgifterna. Forskaren Sara Kalm menar att "akademiskt hushållsarbete" kan vara en av anledningarna till att könsfördelningen bland professorer inte är jämställd.

Fler ”Mats” än kvinnor

Jämställdhet. Visst har det hänt en del sedan tidigt nittiotal då professorerna som hette Mats var fler än de kvinnliga professorerna vid UU. Än finns dock en hel del kvar att förbättra. Ergo har pratat med två professorer för att ta reda på hur det har varit att som kvinna göra karriär vid Uppsala universitet.

Inga arbetsrättsliga åtgärder mot dömd professor

Dom. Hovrättens dom mot Uppsalaprofessorn som begått ringa misshandel och hemfridsbrott mot sin exfru står kvar, men institutionen han är verksam vid kommer inte att vidta några arbetsrättsliga åtgärder mot honom. "Vi har kunnat konstatera att handlingen som ligger till grund för domen inte har med anställningen att göra."

Snart står nationen stadigt

Pålning. Norrlands nation har länge varit på väg ned i ån. Nu håller byggnaden på att pålas om för att förhindra att den sjunker.

Mot nya höjder med elitidrottsstipendium

Klättring. Hon uppskattade inte klättring särskilt mycket första gången hon provade men nu är det en stor del av hennes liv. Läkarstudenten Hanna Lif är en av årets elitidrottsstipendiater.

Högskoleprovet är männens, betygen är kvinnornas

Kompetens. Män lyckas bättre än kvinnor på högskoleprovet men kvinnor har generellt högre betyg, vilket är en bättre förutsättning att genomföra högre studier, visar ny rapport.

Arkitektstudent varnad efter sextrakasserier

Oönskade närmanden. Flera kvinnliga studenter har vittnat om sexuella trakasserier. Den anklagade mannen har erkänt och fått en varning men går kvar på utbildningen.

Klimatmotion för klimataktion

Aprilfum. Dålig uppslutning, men hyfsad stämning och applåder. Under gårdagens fullmäktige röstade man igenom en motion om att Uppsala studentkår ska trycka på universitetet i deras klimatarbete.

Så gick kårvalet 2019

Lågt intresse. De flesta tycks ha valt att fira påsk framför att gå till de virtuella valurnorna – endast 5,1 procent av de röstberättigade valde att tycka till i årets kårval. Men nu har vi i alla fall ett resultat.

Gott betyg till UU:s lärarutbildningar

Kvalitet. De som studerar till grundlärare och förskollärare vid Uppsala universitet får bra utbildningar, bedömer Universitetskanslersämbetet (UKÄ). Nära hälften av utbildningarna i Sverige anses däremot ha ifrågasatt kvalitet.