Förvaltningsrätten ger läkarstudent rätt mot UU

Friad. Läkarstudenten Simon blev av disciplinnämnden fälld för fusk på två tentor. Nu upphäver Förvaltningsrätten disciplinnämndens beslut.
– Min sanning kom fram till slut, finns det inga bevis ska det inte gå att döma, säger han.

Ett ögonblick…

Ajdå. Uppsala studentkårs ordförande Max Stenberg var lite sent ute med att betala sin kåravgift och förlorar därmed sin plats i kårfullmäktige. Hur gick det här till?

Vill lära sig lära ut

För sent. Lärarstudenten Katharina Matl, som blir färdig gymnasielärare i vår, är besviken på den didaktik hon fått av statsvetenskapliga institutionen. ”Vi har fått några få seminarier per termin som oftast inte har varit obligatoriska eller handlat speciellt mycket om didaktik.”

Storsatsning på studentbostäder

Nybygge. Drygt 1 200 studentbostäder kommer att byggas i Uppsala de kommande åren med Akademiska Hus medverkan.

Googlekontor vs. administration

Missnöjd. "De hade en vision om hur vi skulle jobba. De tänkte ”Google” när de byggde, men så är det förvaltningen som ska sitta där med sina pärmar." Arbetsmiljön i Segerstedthuset är inte anpassad för de längre ned i hierarkin menar en anställd som jobbar i huset.

Nu blir det eko på Eko

Lunch. Vill du äta mer klimatsmart? Nu har Högskolerestauranger börjat märka rätterna på menyn utifrån hur mycket koldioxidutsläpp de ger.

Johannes Anyuru får Gustaf Fröding-stipendiet

Poesi. Vart tredje år delas stipendiet till Gustaf Frödings ära ut av Uppsala studentkår. Årets mottagare är poeten Johannes Anyuru.

Hela universitetet ska ta ansvar för lärarstudenterna

Utbildningsvetenskap. Fler vägar till läraryrket är nödvändiga för att täcka behovet. Elisabet Nihlfors, nyligen omvald dekan på institutionen för utbildningsvetenskaper, talar om flera projekt som ska lyfta lärarprogrammen.

Femton år och läkarstudent

Minderåriga studenter. Det finns läkarstudenter i Sverige som bara är femton, sexton år. Från lärosätenas sida efterfrågar man nu en åldersgräns för att få studera till läkare.

Har du sökt vårens kurser?

Deadline. Du har till midnatt på dig om du fortfarande inte har sökt kurser inför vårterminen. Men de studenter Ergo har pratat med verkar ha haft bra framförhållning.

Ett ögonblick…

Spex. Olof Rudbeck den äldre uppmuntrar inte att paret Celsius vill skaffa barn. Det och mycket annat får vi se i Uplands nations jubileumsspex "1702". Ergo har pratat med producent Anna Tilly.

En kör utöver det vanliga

Korgossarna. Den som besöker Västgöta nations manskörs jubileumskonsert kan vänta sig en upplevelse utöver det vanliga. Inte minst för att prins Daniel kan tänkas dyka upp.

Inget samband mellan social bakgrund och avhopp

Avbrutna studier. Studenter från studieovana föräldrahem är inte mer benägna att hoppa av sina studier. Det visar en ny studie från UKÄ.

Paolo Macchiarini frias

Skandalkirurg. Tre patienter dog efter att han opererat in syntetiska luftstrupar på dem. Ändå frias Paolo Macchiarini på alla punkter.

Solceller istället för omvandling

Flogsta höghus. Heimstaden väckte protester när de meddelade att de tänkte omvandla studentbostäder till vanliga hyresrätter. Nu har de ändrat sig, och tänker istället satsa på hållbarhet.

Skadestånd till student efter sextrakasserier

Dom. Läraren tog på hans kropp och ville prata om sex under enskilda möten. Nu döms Lunds universitet att betala 100 000 i skadestånd till studenten, men läraren jobbar kvar.

Kvinnor ser allvarligare på bidragsbrott

Studiemedel. Färre studenter idag än 2010 säger att de skulle behålla felaktiga utbetalningar från CSN. Kvinnor ser allvarligare än män på bidragsbrott, visar en ny kartläggning.

20 procent skriver bristfälligt

Skrivförmåga. En del studenters texter lever inte upp till kriterierna för betyget E i gymnasiet. Sara Santesson, universitetsadjunkt vid Lunds universitet, påtalar att breddad rekrytering till högre studier kräver ökade resurser.

Århundradenas firande av levande 540-åring

Jubileum. 540 år fyller vårt lärosäte i år. Det firades med sång, tal och en och annan aha-upplevelse. Samtidigt öppnades universitetshuset åter efter renoveringen.

Åkesson konsistoriets val

Rektorsprocessen. Efter konsistoriets sammanträde var beslutet enhälligt: Eva Åkesson har fortsatt förtroende som Uppsala universitets rektor.