Naturvetare missnöjda med utbildning

Arbetsliv. 28 procent av naturvetarna hade inte valt om sin högskoleutbildning enligt en ny undersökning.

Många vill plugga på svenska

Svårt? För att klara TISUS måste man i stort sett vara flytande i svenska. Ergo har tittat närmare på det test som ger internationella studenter tillgång till svenskspråkiga utbildningar.

Moment 22 för internationella doktorander

Medborgarskap. Förra året blev enklare för internationella doktorander att få uppehållstillstånd, och slippa skickas ut direkt efter disputationen. Men för medborgarskap – ett naturligt nästa steg för många som vill stanna i Sverige – ställer reglerna fortfarande till problem.

Nya koncept på välbesökt mässa

Framtid. Kontaktdagarna pågår för fullt på Ekonomikum under onsdagen och torsdagen. Arbetsmarknadsmässan är ett sätt för studenter att få kontakt med potentiella arbetsgivare under utbildningen.

Din guide till studentuppsala

Vi hjälper dig. Bostad, krångliga ord, nationsliv, kårer – allt en nybliven student ska hålla i huvudet blir lätt överväldigande. Men ta det lugnt! Med Ergos studentguide får du snabbt översiktlig koll på läget.

Heltid ett luddigt begrepp

Skillnader. Hur mycket tid en heltidsutbildning kräver av studenterna varierar kraftigt mellan olika program, ämnen, och kurser. Den 40-timmarsvecka som riktlinjerna föreskriver är ganska långt borta för många.

Vart flyttar verksamheten under renoveringen?

Upprustning. UKK, slottet och domkyrkan kan bli aktuella som ceremonilokaler under renoveringen av Universitetshuset.

Hon fick rätt mot psykologiska institutionen

Rättvisa. Efter många om och med gick studenten Sandra från underkänd till att "passera gränsen för G med råge" efter att hennes institution hade gjort fel i både uppkopiering och bedömning av en salstenta.

Ansvarsfrihet och nytillskott på januarifum

Fum. Så fick den förra styrelsen äntligen sin ansvarsfrihet. Och den nuvarande styrelsen fick en ny ledamot, ett beslut som Fi-studenter dock inte fann helt oproblematiskt.

Trafikmaktordningen på genuslunch

Trafik. Tanja Joelsson föreläser under rubriken "Kör så det ryker! Män, maskulinitet och makt i trafiken" på Reginateaterns genuslunch.

Fiber drar upp Studentstadens hyror

Internet. Hyresgästföreningen och Studentstaden är överens om hur mycket hyrorna kommer höjas när bostäderna ansluts till fiber. Om ett år beräknas man vara redo att släcka ner Upunet-s i sina bostadsområden.