Ergo är Uppsalastudenternas tidning och når idag cirka 30 000 studenter och andra knutna till Uppsala universitet. Därtill når Ergo.nu cirka 3 500 unika besökare varje vecka.

Vill du annonsera, kontakta Rullgrus media, tfn. 070-429 98 31, hemsida: rullgrusmedia.se
e-post: johan@rullgrusmedia.se

För utgivningsschema, se nedan. Vill du ha ett provexemplar av tidningen, kontakta Ergo på e-post: cred@ergo.us.uu.se eller ring 018- 480 31 30. 

Upplaga: ca 30 000 ex

Tidningsstorlek: trimmad tabloid

Leverans:
Hemsida, FTP, E-post och CD. Vid leverans på hemsida/FTP, vänligen kontakta oss för användarnamn & lösen

Materialadress:
E-post: johan@rullgrusmedia.se
Rullgrus Media AB
Dalbovägen 45
756 36 Uppsala

Annonsbokning/förfrågningar
Ring Rullgrus media 070-429 98 31 (Johan Lindberg) el. 070-574 67 43 (Patrik Törner)
E-post: johan@rullgrusmedia.se

Kårsidorna (sista uppslaget)
sköts av informationsansvarig på Uppsala studentkår
Ring 018- 480 31 12 eller skriv till: info@us.uu.se

Utgivningsplan vårterminen 2019. Annonsdeadline är normalt nio dagar före utgivningsdatum 

NR 1 – UTE 9/2
NR 2 –
UTE 9/3
NR 3 –
UTE 6/4
NR 4 –
UTE 11/5
NR 5 –
UTE 1/6

ERGO, Övre Slottsgatan 7 753 10 Uppsala 018- 480 31 31, 018-480 31 30 eller 018-480 31 64.