Ta ert ansvar för glasåtervinningen i studentområdena

Debatt. Studenterna glassorterar förgäves i Triangeln, skriver studenten Wilhelm Hultin, som kritiserar den glassorteringscontainer som företaget Relita tillhandahåller i området.

Studenter, världen behöver oss!

Politisk krönika. "#metoo-uppropen har för alltid förändrat samhällsdebatten. Den obekväma känslan är kvar, men tiderna har förändrats."

Låt inte Akademiuppropet stanna vid ett upprop

Debatt. "Som student eller anställd står man oftast i beroendeställning till lärare eller mer seniora kollegor när man måste prestera för att klara tentorna och få sin examen eller ha kvar sin anställning. Rädslan för att förstöra för sig själv skapar lätt en tystnadskultur."

Dags att ge sektionerna makten

Debatt. "Vi vill att dagens kårval med partier ersätts med personval där sektionerna är valkretsarna. På detta sätt får vi ett fullmäktige som är förankrat i studentföreningarna och på riktigt representerar de studenter som kåren ansvarar för."

Studentvärldens herrsällskap gynnar elitism och diskriminering

Orättvisa. Herrsällskapen i Uppsalas studentliv upprätthåller ojämlika strukturer som gynnar medlemmarnas egna intressen, menar signaturen "Radikal humanist".

Ett respektfullt nationsliv

Satsningar. "Nationslivet är visserligen en bubbla, men den bubblan existerar inte i ett vakuum bortanför djupt rotade samhällsproblem – utan tvärtom kämpar även nationerna mot sexism. Men vår ståndpunkt är att ett tryggt, välkomnande nationsliv på lika villkor är det bästa nationslivet och vi vänder oss mot den bild som författarna målar upp om att vi skulle acceptera den här typen av beteende eller att vi skulle försöka tysta ner."

Den avgiftsfria utbildningen är alltid under hot

Politisk krönika. "Det enda en studieavgift kommer att göra för universiteten är att förvandla missnöjda studenter till missnöjda kunder. Detta riskerar att urholka den akademiska självständighet som universiteten alltid ska stå för."

Nationsaktiva: dags att bryta tystnadskulturen på nationerna

Debatt. "Tafsande herrsällskap, våldtäktsskämt, äldre män som vill ligga med minderåriga, att bli kallad jävla fitta som kvinnlig arbetsledare, manliga kollegor som sade att de ville ligga med en och kommenterade ens kropp" – en osund tystnadskultur råder kring sexuella trakasserier på nationerna, skriver ”Nationsaktiva som vägrar tystas ned”.

Akademin måste lära sig hantera populismen

Politisk krönika. "Populister får inte ha monopol på tydlighet. Tvärtom måste studenter och akademiker som motsätter sig populismen tänka om. Vi måste kommunicera mer rakt och ge svar som människor kan ta till sig."

Macron visar vägen för en europeisk högskolepolitik

Debatt. "Studentförbund och studentkårer borde ta sig an diskussionen om vilken roll Sverige ska spela i framtidens europeiska högre utbildningslandskap. Trots det lyser debatten med sin frånvaro i vårt land."

Syndicate content