Varför sänder läkarprogrammet vid UU ut motstridiga signaler?

"Bortfallet av studenter är i snitt rätt högt och att på förfrågningar om möjligheten till studieortsbyte fara med osanning om platsbrist är knappast värdigt läkarprogrammet vid anrika Uppsala universitet." Läs mer

För en studentnära kår!

Debatt. ”Vi ser att studenter mår allt sämre och UUS har därför sett till att frågan om studenters psykiska ohälsa har lyfts upp under året", skriver kårpartiet UUS.

Vi vill verka för en seriös kår

Debatt. ”Studenterna behöver ett starkt studentfack, inte en megafon", skriver representanter för kårpartiet AFK.

Studenter förtjänar en stark röst i Uppsala!

Debatt. ”Det är oacceptabelt att storleken på föräldrarnas plånbok spelar en avgörande roll för om du kan plugga eller ej!", skriver kårpartiet S-studenter.

Alla ska ha möjlighet till en god studietid!

Debatt. "Framtidens arbetsmarknad kommer kräva att vi utbildar oss mer och under hela livet, vilket dagens utbildningssystem försvårar."

Uppsala universitet är inte Grand Hotel!

Debatt. "Genom att tillåta Sverigedemokraterna att boka lokaler under arbetstid utsätts alla studenter och universitetsanställda som inte passar in i Sverigedemokraternas snäva bild av “svenskhet” för en otrygg arbetsmiljö."

Rör inte våra studentbostäder!

Debatt. "En omvandling av Flogsta höghus skulle vara ett hårt slag mot hela Uppsala som studentstad. Vi är starkt kritiska till detta och uppmanar Heimstaden att inse sitt ansvar som bostadsaktör i Uppsala och bevarar detta område som studentbostäder."

UUS och kåren – idag och imorgon

Debatt. "I processen med en ny kårstruktur kommer UUS fortsätta sträva efter en decentraliserad, studentnära kår. Vi vill samarbeta med de andra kårerna för att tillsammans driva de viktiga frågorna: de som rör studenters vardag."

Låt nationerna ta sitt miljöansvar!

Debatt. "För att nå en långsiktig förändring räcker det inte med enskilda nationers spridda initiativ till miljöarbete, utan det krävs ett samarbete över nationsgränserna."

Syndicate content