"Ta avstånd från sexism"

Uppsalas nationsvärld är fylld av slutna sällskap och ordnar vars aktiviteter inte alltid främjar jämlikheten och ibland till och med är kränkande, skriver kårens jämlikhetsansvariga Anna Olovsdotter Lööv med anledning av en upphittad medalj.

Upphittad!
I en snödriva utanför Snerikes nation hittades onsdagen den 8/2 en medalj i ett band med Snerikes nationsfärger. Medaljen är präglad med förkortningen F.L.I.T samt pryds av en erigerad penis med rött ollon.
Uppsalas nationsvärld är fylld av slutna sällskap och ordnar vars aktiviteter inte alltid främjar jämlikheten och ibland till och med är kränkande. För att nationen ska vara en plats där alla studenter känner sig välkomna bör nationernas ledningar ta sitt ansvar och aktivt arbeta för att inga kränkningar ska förekomma på nationerna.
Företrädare för det sällskap eller orden vars sexism tar sig uttryck i en medalj med just en erigerad penis kan hämta medaljen hos studentkårens jämlikhetsansvarig Anna Olovsdotter Lööv.
Snerikes 1Q har kontaktats och tar tydligt avstånd från medaljen samt arbetar för att Snerikes ska vara en nation där alla studenter känner sig välkomna och ingen utsätts för kränkningar.

Anna Olovsdotter Lööv
Jämlikhetsansvarig Uppsala studentkår