"Det ska bli lättare för studenter med barn"

Det ska bli lättare att vara både förälder och student. Det skriver den moderata riksdagskandidaten Marta Obminska.

Marta Obminska (M).

Att vara student och småbarnsförälder är fantastiskt, men många gånger inte lätt. Livet består ofta av både av tentor och oro för ekonomin respektive besök på barnavårdscentralen och för lite sömn. Särskilt kritiskt blir det exempelvis om barnet blir sjukt på tentadagen eller pengarna tar slut några dagar innan nästa CSN-utbetalning. Som student och förälder har man inte bara ansvar för sig själv, utan även för sitt eller sina barn.

Alliansregeringen har för avsikt att höja studiemedlen den 1 juli nästa år med 500 kronor per månad, utöver uppräkningen för inflationen som är 80 kronor. Moderaterna och Alliansen anser att de ekonomiska villkoren för studenter som bildar familj bör förbättras ytterligare. En väg att pröva är att en särskild beräkningsgrund för föräldrapenningen införs som medger att studenter tillgodoräknar sig inkomster från studiemedel, inklusive lånedel och barntillägg, tillsammans med arbetsinkomster.
Alliansregeringen föreslår även att bostadsbidragets särskilda bidrag för barnfamiljer höjs från och med den 1 januari 2012. För hushåll med ett barn blir höjningen 350 kronor per månad, för två barn 425 kronor per månad och för hushåll med tre eller flera barn blir höjningen 600 kronor per månad.

Idag kan studenter inte överlåta rätten till ersättning från den tillfälliga föräldraförsäkringen till en person som arbetar utan enbart till en annan student. Moderaterna och Alliansen vill titta närmare på möjligheten att låta studenter överlåta tillfällig föräldrapenning till någon som avstår arbete. Detta kan vara särskilt intressant när barnen är sjuka i samband med tentor. Det ska bli lättare att vara både mamma eller pappa och student.

Marta Obminska
Riksdagskandidat (M)