"Förödande objektivitet"

Idén om en objektiv undervisning bygger på bristande insikter om varför en människa lär, menar Samuel Kazen Orrefur.

På Uppsala universitet lever ett gammaldags ideal kvar där föreläsaren ses som en neutral kunskapsförmedlare som ska mata studenterna med färdigpaketerad kunskap. Kunskapspaketen måste vara så objektiva och neutrala som möjligt så studenterna inte sväljer felaktig kunskap som kan komma att skada dem framöver.
Hela denna grundsyn är fundamentalt felaktig och bygger på okunskap om hur och varför en människa lär. Ingen lär utan motivation. Studiemotivation uppkommer när invanda idéer och föreställningar utmanas, problematiseras och sätts i nya perspektiv. Undervisning bör provocera och relatera till studentens frågeställningar och erfarenheter för att vara relevant, meningsfull och stimulera till inlärning.
Grunden för inlärning är att ett känslomässigt engagemang finns kring ett ämne. Studenters val av fortsatta studier, uppsatsområden och arbete beror till stor del på tidigare engagerade lärare som framställt sitt ämne som relevant, viktigt och intressant. För att undervisning ska kunna beröra studenterna måste läraren tycka till mycket själv, både om och i ämnet.

Ett åsiktsmässigt neutralt förhållningssätt
till det egna undervisningsämnet är ofta förödande. Det skapar en tråkig atmosfär där endast allmänt vedertagna fakta presenteras. Detta kommer med stor sannolikhet radera ut studenternas engagemang för ämnet för all framtid. Värst av allt är att studenterna invaggas i en falsk trygghet om att auktoriteter har rätt och går att lita på. Istället för att ifrågasätta och tänka själv lär man sig att lita på och lyda allting som kommer ovanifrån. Studenterna får då en skev bild av verkligheten och luras på lärarnas åsikter under en täckmantel av påstådd objektivitet.
Det viktigaste studenter bör få med sig från universitetet är ett kritiskt förhållningssätt till tillvaron och ett starkt engagemang för olika frågor och ämnesområden. Det kräver att utbildningsväsendet anpassar sig till verkligheten, förkastar objektivitetstanken och låter studenterna möta lärare med vitt skilda åsikter som uttrycks i dundrande subjektiva föreläsningar. Först då kan studierna bli riktigt spännande och lärorika.

 

Samuel Kazen Orrefur,
student på kultur- och samhällsanalysprogrammet