Foto: VitrysslandsprojektetDemonstrationerna i Minsk i samband med det vitryska parlamentsvalet förra året slogs ned brutalt av regimen.

"Studieavgifter ett hot mot svenskt demokratiarbete"

Införandet av studieavgifter för utländska studenter försvagar Sveriges internationella demokratiarbete i Vitryssland och andra odemokratiska länder. Det anser S-studenters vitrysslandsprojekt.

I år införs studieavgifter för studerande utanför EU/EES-området.
Den avgiftsfria svenska utbildningen, som länge har varit en viktig del i svenskt demokratiarbete internationellt, riskerar att gå förlorad. Införandet av studieavgifter slår hårt mot studenter i länder såsom Vitryssland, som är i behov av internationellt stöd.
Vitryssland är en svensk och europeisk angelägenhet. Sedan det vitryska presidentvalet den 19 december förra året har den vitryska oppositionen förföljts och fängslats varav många är studenter.

EU med Carl Bildt i spetsen
har uttryckt en officiellt kritisk hållning samt infört inreseförbud för Lukashenko och hans regim. Vi välkomnar detta men ber Carl Bildt och regeringen att vidga perspektivet till att även inkludera förslag till hur det vitryska civilsamhället kan stärkas. I ett långsiktigt perspektiv är det viktigt att vitryska studenters situation synliggörs. Detta berör möjligheten till utbildning.
Regeringen har avskaffat de avgiftsfria studierna vid svenska lärosäten och detta slår därmed hårt mot vitryska studenters möjligheter att studera utomlands.
Tidigare har den svenska ambassaden i Minsk erbjudit studenter studier i det svenska språket och samhället. Detta har senare lett till möjligheten för vidare studier vid svenska lärosäten. Detta har nu avskaffats.

Den nuvarande situationen kommer att undergräva svenskt demokratiarbete. Sverige bör därför återinföra de förberedande studieprogrammen samt de avgiftsfria studierna i Sverige. Ett förslag är att regeringen gör undantag för länder där Sverige har ett intresse av att stärka demokratin. Ett slopande av ansökningsavgiften för studier i Sverige och kostnaden för visumansökningar, drygt 900 och 600 kronor vardera, är en framkomlig väg. Kostnaderna sammantaget motsvarar nära nog en medellön för en vitryss och när länder som Tjeckien, Polen och Litauen redan har utlovat gratis visumansökningar är det dags för Sverige att följa efter.
Vidare menar vi att regeringen bör utreda det svenska stipendiesystemet som i dag är bristfälligt och komplicerat. Det finns möjlighet för länder som Ryssland, Ukraina och Vitryssland att söka till svenska utbytesprogram. Visbyprogrammet är ett av dessa men situationen gör att regimvänliga studenter riskerar att ges företräde till programmen. Svenska lärosäten bör därför söka och utvidga liknande utbytesprogram som är relativt enkla att etablera om det finns intresse från båda parter.

Avslutningsvis vill vi
poängtera att Sveriges särställning som ett land med ett starkt internationellt utbyte tack vare avgiftsfri utbildning nu riskerar att gå förlorad. Detta riskerar att slå hårt mot svenskt demokratiarbete utomlands och kan få oanade negativa konsekvenser. Vi uppmanar regeringen att betänka sin reform och ta hänsyn till Sveriges möjligheter att påverka demokratiutvecklingen i Vitryssland och andra odemokratiska länder.

S-studenters vitrysslandsprojekt
Sebastian Cavegård
Jasmina Nedevska Törnqvist
Tommy Söder
Josefin Pasanen
Johannes Klangeryd
Sofia Helander