Minskar enskilda studentröstens vikt

Kåren måste centralt ta ansvar för sin organisation och inte hasta fram ogenomtänkta reformer, skriver Paul Borenberg från S-studenter.

Foto: ErgoPaul Borenberg, S-studenter.

Relaterade artiklar

Sektioner. Ordförandena från kårens sju sektioner kräver ökat inflytande genom egna mandat i fullmäktige.

Den 17 december ska Uppsala studentkårs fullmäktige rösta för andra gången om en ändring av valsystemet. Den föreslagna ändringen ska göra så att sektionerna bereds plats med ett mandat var i fullmäktige. Sektionerna är Uppsala studentkårs gräsrötter, de som sköter studiebevakningen ute på fakulteterna och således kårens viktigaste resurs. Men det här är inte ett sätt att stärka sektionerna. Det här är en ogenomtänkt motion som har identifierat ett verkligt problem, men försöker åtgärda den med att skapa ännu värre problem, både för sektionerna men också för arbetet i kårens fullmäktige och framför allt för den enskilde studentens röst i kåren.

Uppsala studentkår är organiserat så att den enskilde studenten ska ha så god möjlighet att påverka sin representation som möjligt. Lokalt genom sektionerna. Centralt på kåren genom kårvalet där alla medlemmar har möjlighet att rösta direkt till kårens högsta beslutande organ genom listvalssystemet. Listvalet, som är ett åsiktsval, ger medlemmarna möjlighet att rösta på sina företrädare utan att behöva känna varje person som företräder hen på individnivå. Det gör det möjligt att ta ställning.
Det är den här möjligheten som motionen kommer att inskränka.

När vikten av den enskilda studentens röst minskar så politiseras också sektionerna. Sektionsrepresentanter måste då gå in i allianser med fullmäktigepartierna. Vissa sektioner kan få en stämpel på sig att luta åt ett eller annat politiskt håll som kan skada bilden av deras arbete inför sina medlemmar. Studenterna kan komma att känna sig ovälkomna i sin respektive sektion.

Istället för att göra organisationen otydligare måste vi stärka sektionerna. Arbetet med sektionerna är inte färdigt. Men att slå sönder kårens demokratiska struktur och göra valsystemet mindre transparent för studenterna är inte lösningen på sektionsarbetet.
Istället för att hasta fram ogenomtänkta reformer ska kåren centralt ta ansvar för sin organisation. Kåren måste lyssna på sina sektioner och deras behov. En förändring av organisationen som verkligen löser problematiken som finns måste komma efter en ordentlig utredning av sektionernas arbetsrutiner. Vi måste skapa en organisation med trygga strukturer och klara linjer för påverkan, inte ett invecklat system byggt för de redan engagerade, utan ett klart system byggt för studentens röst.
Därför kommer jag att rösta för att behålla det nuvarande valsystemet. Varje medlems röst måste väga lika i kårens högsta beslutande organ.

Paul Borenberg
Fullmäktigeledamot
S-studenter