Uppsala studentkår borde inte få kårstatus

”En stor koloss på lerfötter utan syfte och existensberättigande som det rinner pengar ur” kallas Uppsala studentkår av ordföranden för Fria moderata studentförbundet i Uppsala.

Foto: PrivatSten Storgärds, Ordförande FMS Uppsala – Geijerska studentföreningen, juriststudent och kårmedlem, tycker inte att Uppsala studentkår borde få kårstatus.

Sedan 2010 kräver högskolelagen att om en förening ska erhålla kårstatus krävs det att stadgarna innehåller en punkt om hur föreningen upplöses. Uppsala studentkår saknar detta och borde aldrig i sin nuvarande form erhålla kårstatus. Ett förslag på att lägga till en sådan punkt hanteras nu i kåren, men ett slutgiltigt beslut är långt ifrån taget och kåren saknar alltså för tillfället en stadga som uppfyller lagens krav på studentkårer. 

Detta är inget annat än en skandal. Kåren har i flera år tydligen inte varit intresserad av att uppfylla kraven som ställs på en studentkår. Kåren sätter sig gärna på höga hästar och trycker ner andra föreningar som lägger ner enormt arbete på att få kårstatus och uppfylla de krav som ställs. Själva klarar dock inte kåren att uppfylla ett så enkelt krav som att reglera hur föreningen ska kunna upplösas i sin stadga. I stället sysslar kårens ledare hellre med att driva partipolitik och arvodera sig själva.

Det senaste åsiktsprogrammet kåren antagit innebär att kåren i sina medlemmars namn är för studielön och att ”heteronormen” ska problematiseras i all undervisning. Såklart är det enligt kårledarna också rimligt att personer arvoderas för att gå igenom kurslitteratur och baserat på kön planera en utrensning av böcker. Dessutom utnyttjar man sin position för att osakligt kritisera universitetets ordförande Carola Lemne av partipolitiska skäl. Trots allt detta säger man sig också representera Uppsalas studenter när man kritiserar Dick Harrisons i högsta grad befogade kritik av studentkårernas verksamhet. Mer verklighetsfrånvända kårpolitiker får vi leta efter.

Kåren representerar på inget vis Uppsalas studenter. Den borde sedan länge nekats kårstatus och i stället får vi hoppas att ämnesföreningar som Juridiska Föreningen och Uppsalaekonomerna kan visa vägen för ett nytt landskap av kårer. Vi förtjänar inte att ha en stor koloss på lerfötter utan syfte och existensberättigande som det rinner pengar ur. I takt med att fler andra kårer kommer att växa fram blir det ännu mer angeläget om att ha en punkt i stadgan om hur man kan upplösa den gamla kåren, förhoppningsvis kommer punkten till användning.

Sten Storgärds

Ordförande FMS Uppsala – Geijerska studentföreningen, juriststudent och kårmedlem