Foto: PrivatNiklas Åhlin, t.v., och Jakob Stone, t.h., anser att studenter och universitetsanställda som inte passar in i Sverigedemokraternas snäva bild av "svenskhet" utsätts för en otrygg arbetsmiljö när universitetet hyr ut sina lokaler till SDs partimöte.

Uppsala universitet är inte Grand Hotel!

Laboremus och Seko vill att universitetet ska över riktlinjerna för vilka organisationer de väljer att hyra ut sina lokaler till. "Universitetet har ingen skyldighet att vara en arena för en organisation utan koppling till vare sig studenterna eller personalen!"

I veckan spärrades halva Ekonomikums campus av en hel eftermiddag+kväll på grund av ett stängt medlemsmöte för Sverigedemokraterna i Uppland. Mötet skulle bland annat besökas av partiledaren Jimmie Åkesson. Detta är något som påverkar såväl arbetsmiljön som tryggheten för både anställda vid universitetet och studenter oerhört negativt. Vi i Laboremus S-studenter och Seko Universitetsklubben 402 anser att det är orimligt av Uppsala universitet att upplåta sina lokaler till denna organisation, särskilt under studenternas och de anställdas arbetstid. Det är en myndighet som ägnar sig åt högre utbildning, inte ett vinstmaximerande Grand Hotel som kan ta in vilka betalande kunder som helst, när som helst. Universitetet har ingen skyldighet att vara en arena för en organisation utan koppling till vare sig studenterna eller personalen!

I Mål och strategier för Uppsala universitet fastslås att universitetet ska verka för en bättre värld efter principer om jämställdhet och människors lika villkor. I det ligger att universitetet ska vara en välkomnande plats oavsett vilken bakgrund du har eller hur du definierar dig själv. Genom att tillåta Sverigedemokraterna att boka lokaler under arbetstid utsätts alla studenter och universitetsanställda som inte passar in i Sverigedemokraternas snäva bild av “svenskhet” för en otrygg arbetsmiljö. Trygghet och välmående på sin arbetsplats är en grund för att studenter ska kunna studera flitigt och för att anställda ska kunna genomföra ett gott arbete. Ett möte anordnat av ett parti som Sverigedemokraterna, parallellt med en stor polisnärvaro och en hotfull stämning slår direkt mot arbetsmiljön och därmed direkt mot universitetets kärnverksamhet. Ingen ska behöva stanna hemma från jobb eller studier för att hen känner sig hotad och otrygg!

Uppsala universitet har inget ansvar att tillgodose organisationer utan koppling till universitetet eller studenterna med lokaler. Att universitetet har en öppenhet mot samhället och att företrädare för olika politiska partier tillåts föreläsa för studenter och anställda är en viktig del av det demokratiska samtalet. Det anordnade mötet var dock varken öppet för studenter eller för personer med koppling till universitetet. Det är därför orimligt att låta det slå ut centrala delar av universitetets kärnverksamhet som föreläsningar och studenters studieplatser. Det finns redan idag alldeles för få studieplatser, och det är oacceptabelt att låta ett parti utan koppling till universitetet hindra studenters studier!

Vi i Laboremus och Seko vill ha ett universitet fritt från diskriminering som är välkomnande för studenter och anställda oavsett bakgrund och som premierar en trygg arbetsmiljö för alla. Vi uppmanar därför universitetet att snarast se över sina riktlinjer för vilka organisationer man väljer att hyra ut sina lokaler till. Att Sverigedemokraterna tillåts stänga ute folk från sina arbetsplatser och hindra universitetets kärnverksamhet är oacceptabelt och går inte i linje med Uppsala universitets mål om en bättre värld. Alla oavsett bakgrund måste få känna sig lika hemma på vårt campus!
 
Jakob Stone, styrelseledamot Laboremus
Niklas Åhlin, ungdomsansvarig Seko Universitetsklubben 402