"Det är ingen slump att vi signerar denna artikel som föreningar och inte individer med tanke på den svans av hot och våld mot meningsmotståndare som följer med Sverigedemokraterna."

"När ska Heimdal lära sig av historien?"

"Vi kan inte sitta tysta när Heimdal bjuder in Jimmie Åkesson till universitetsvärlden", skriver Laboremus, Vänsterns studentförbund Uppsala och SSU Uppsala.

“Hans politiska verksamhet började redan 1995 när han gick med i Sverigedemokraterna och deltog i grundandet av den lokala SDU-föreningen, som inom kort kom att bli en av de största och mest aktiva i kommunen.”

På torsdag bjuder den konservativa studentföreningen Heimdal in Jimmie Åkesson och detta är hur de beskriver honom i eventtexten. Vad de struntar i att nämna är vad det var för slags parti Åkesson faktiskt valde att gå med i. Sverigedemokraterna 1995 hade bland annat skrivningar i sitt partiprogram om att de strävar mot ett etniskt homogent Sverige. Året efter Åkessons intåg i partiet skruvas dessutom retoriken upp i det nya partiprogrammet från 1996:

“Stora resurser måste avsättas för att skapa förutsättningar för att de etniska främlingar som invandrat till vårt land efter 1970 skall kunna återvända till sina respektive hemländer.”

Den “lokala SDU-föreningen” Heimdal nämner är SDU Sölvesborg som Åkesson startade med hjälp av en partikamrat från Höör, som året efter stod iklädd nazistuniform utsmyckad med hakkors samtidigt som hon arrangerade bokbål av judiska böcker.

Ingenstans i evenemanget lyfts någonting kring Sverigedemokraternas eller Jimmie Åkessons historia. Detta ignoranta tillvägagångssätt innebär att Heimdal normaliserar bilden av SD genom att skapa en bild av att partiet och partiledaren har en historia som vilket eller vem som helst. Detta vet vi inte är fallet.

Heimdal tycks inte ha intresse av att vare sig lära sig av historien eller göra upp med sitt eget förflutna när de väljer att agera megafon åt Sverigedemokraterna. Under 30-talet var medlemmar i föreningen drivande i det så kallade Bollhusmötet, där antisemitiska och nazistiska studenter försökte hindra judiska flyktingar från att komma till Uppsala. Nu år 2017 är Heimdal ute igen och fiskar i grumliga vatten. Det är samma exkluderande och hatiska retorik nu som då, där grupper ställs mot varandra, som Heimdal nu legitimerar.

Självklart är politisk diskussion med meningsmotståndare viktigt. Det är däremot skillnad mellan debatt och att erbjuda ett ensidigt propagerande för främlingsfientliga åsikter. För de som inte drabbas av högerextremismens politik är det kanske inga problem att ge dessa åsikter utrymme, men för alla de som inte passar in i denna ideologis skeva bild av svenskhet är det inte lika enkelt. Vi vet att när partier som Sverigedemokraterna vinner mark och ges utrymme, så sker någonting med samhällsklimatet och vår syn på varandra förändras. Fördomar och hat tar plats medan förståelse och solidaritet får stå tillbaka. Det är ingen slump att vi signerar denna artikel som föreningar och inte individer med tanke på den svans av hot och våld mot meningsmotståndare som följer med Sverigedemokraterna.

Uppsala universitet är idag en väldigt homogen miljö som knappast speglar samhället i övrigt. Studentlivet i stort kan i många fall vara exkluderande och granskningar från Uppsala studentkår visar gång på gång att kurslitteratur ännu präglas av sexism och rasism. Det blir inte bättre av att studentföreningar ger plats åt främlingsfientlighet. Vi måste göra upp med denna unkna människosyn och stå upp för solidariteten och alla människors lika värde. Därför kan vi inte sitta tysta när Heimdal bjuder in Jimmie Åkesson till universitetsvärlden. Vi kan inte stå bakom det. Och det borde inte någon annan heller.

 

Laboremus

Vänsterns studentförbund Uppsala

SSU Uppsala