Illustration: Tuck DB Postcards/public domain"En behöver inte ha läst deras 'medlemskrav' för att förstå hur deras urvalsprocess ser ut. Första kravet för en eventuell medlem är att tillhöra den del av befolkningen som råkade födas med en penis", skriver Radikal humanist. Personerna på bilden har inget med innehållet i debattartikeln att göra.

Studentvärldens herrsällskap gynnar elitism och diskriminering

"Nolltolerans mot sexuella trakasserier gäller bara en del män medan andra står över sådana regler." Herrsällskapen i Uppsalas studentliv upprätthåller ojämlika strukturer som gynnar medlemmarnas egna intressen, menar signaturen "Radikal humanist".

Debattera i Ergo!

Max 3000 tecken. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta i och språkgranska manus. Mejla cred@ergo.us.uu.se.

Utan någon som helst vetskap om vad de ”hemliga” herrklubbarna fyller för funktion eller hur de själva har formulerat syftet med sin existens är konsekvenserna av deras verksamhet tydliga. En behöver inte ha läst deras ”medlemskrav” för att förstå hur deras urvalsprocess ser ut. Första kravet för en eventuell medlem är att tillhöra den del av befolkningen som råkade födas med en penis. De andra kraven, som jag själv har undersökt, är inte bara att en ska ha de fysiska attributen av vad som kännetecknar en man, en ska också kunna bete sig och föra sig som den stereotypa mannen. Ett annat krav är att en ska ha en social framtoning som är till belåtenhet för redan existerande medlemmar, det vill säga, en ska ”vara någon” i ögonen för herrklubben. Damklubbarna, som startade som en reaktion, kanske är goda i avseendet att jämna ut manskulturen på nationerna men intagningskraven är lika exkluderande.

Den 20 november beskrev Nationsaktiva som vägrar tystas ned i ett debattinlägg i Ergo hur deras första erfarenhet som aktiva på nationen bland annat präglades av sexuella trakasserier och tafsande herrsällskap. Vidare skriver de hur nationens inflytelserika män innehar positioner som främjar tystnadskulturen och andra mäns maktpositioner. Jag själv har ett exempel på hur ett dussin aktiva kvinnliga nationsmedlemmar har upplevt hur en aktiv manlig medlem under lång tid sexuellt trakasserat dem. Hade han varit en känd tv-profil hade han stängts av från samtliga uppdrag, i nationens värld blir han utnämnd senior. Han har fortfarande förtroendeuppdrag på nationen samt är medlem i den prominenta herrklubben. Exemplet här har likheter med en del berättelser från #metoo-kampanjen.

Jag vill också nämna Kajsa Dovstads debattartikel i Expressen den 22 november om humorkollektivet Grotescos tredje avsnitt, Ladies Night, i sin senaste säsong. Avsnittet handlar om hur de osynliga maktstrukturerna i humorbranschen egentligen har en fysisk form bestående av ett hemligt herrsällskap. Herrsällskapets medlemmar är Sveriges humorelit som ständigt arbetar med att underkuva kvinnlig representation i skapandeprocessen. Dovstad menar att handlingen, som är satir, inte är långt från verkligheten. Hon pekar på hur Juvenalorden i Uppsala, som är en av landets främsta institutioner för studentspex, endast tillåter manliga medlemmar. Detta i sin tur skapar en prestigefull plattform för blivande manliga komiker. Studentspex och nationernas herrklubbar har givetvis olika funktioner men strukturerna som upprätthåller männens makt i Uppsalas studentliv ser likadan ut.

Kontentan är att det finns en paradox i att nationerna å ena sidan ska fungera som ett andra hem för studenterna där alla är välkomna, men å andra sidan exkluderar de som av olika skäl inte har en social framtoning som passar nationernas innersta krets. Förutom detta präglas nationens strukturer av traditioner där inflytelserika män backas upp av andra inflytelserika män. Nolltolerans mot sexuella trakasserier gäller bara en del män medan andra står över sådana regler. Dovstad visar kärnan i problemet, att det faktiskt finns ”hemliga” herrsällskap som upprätthåller en konstruktion som gynnar deras egna intressen. En konstruktion som, enligt traditionerna, inte bara är till för män, utan främst eliten av män.