Mer lokalt inflytande och mindre partipolitik

Stärkt lokalt inflytande, nej till partikäbbel och ett fokus på att kunna engagera sig och förbättra för studenterna utan att ideologi eller annat kommer i vägen, skriver kårpartiet UUS.

UUSKårpartiet UUS vill avskaffa partisystemet i Uppsala studentkår.

Det nalkas kårval igen i Uppsala studentkår och för 54:e gången i rad ställer vi i kårpartiet Uppsala universitets studenter (UUS) upp. Till skillnad från andra kårpartier har vårt parti ingen rikspolitisk anknytning eller särskild politisk ideologi. Därför kan vårt fokus ligga helt på att arbeta för en bättre studietid för oss alla. UUS styrs främst av två principer – dels att fokusera på det som är bäst för oss studenter och dels att kåren måste reformeras så att de lokala sektionerna och studentföreningarna får både inflytandet och erkännandet de förtjänar för att de bedriver kårens viktiga dagliga arbete ute på campus.

UUS  skapades 1964 som ett alternativ för att kunna engagera sig i kåren utan att behöva skriva under på en ideologi eller ha kopplingar till rikspolitiska partier. Vi ser att partisystemet i kåren hämmar den utveckling som måste ske: att kårens lokala sektioner och studentföreningar får inflytande och ägarskap över organisationen genom att de tar plats i fullmäktige. En konsekvens av att denna fråga inte tagits på allvar bland vissa kårpartier ser vi i att studenterna i tre av kårens tidigare sju sektioner aktivt valt att bryta sig ur Uppsala studentkår och bilda egna kårer.
Under året har vi väckt debatt i frågan genom Ergo men också i samtal med sektionerna direkt. Det vi har sett är att idag ifrågasätter fler kårens nuvarande partisystem till förmån för liknande system som andra kårer har där de lokala delarna styr kårens arbete. Vi är därför stolta över att mer än hälften av namnen på vår lista är eller har varit aktiva lokalt på sektioner, därav fem av åtta nuvarande sektionspresidialer och två av fem studiebevakare.

UUS förespråkar att partisystemet ska avskaffas. När det sker kommer vi tacka för oss och lägga ned partiet. Men tills dess verkar vi i partisystemet och därför förespråkar vi nu, så som vi även gjort tidigare, en kårstyrelse där alla partier för första gången representeras. Vi tror att kåren bara kan vinna på mer dialog, mer samarbete och mindre partipolitiskt käbbel.
Vi vill ha en kår som fungerar. De senaste åren har antalet partier och kandidater som ställer upp i kårvalet rasat. Det har tidvis varit svårt att hålla beslutsmässiga möten i fullmäktige. I september fick därför UUS, efter två år av försök, igenom att fullmäktige minskas från 41 till 33 ledamöter. Men detta räcker inte för att rädda kåren.
UUS vill även jobba vidare med att få kommunen att slopa avgifterna som finns för studentbostäder på Studentstaden. UUS partipolitiska obundenhet är en styrka i frågor som detta då vi inte har några tveksamheter att kritisera kommun eller region, oavsett vilka partier som styr, om de bedriver politik som är studentovänlig. Vår lojalitet ligger endast hos studenterna på UU.

En röst på UUS är därmed en röst för ökat lokalt inflytande i kåren och större fokus på att kåren satsar sin tid och sina resurser på de frågor i din vardag som vi kan påverka!