Kåren utan medlemmar

Foto: PrivatPontus Westerholm, ordförande i Föreningen Heimdal.

Medlemsflykt och pengabrist. Utan medlemmar eller hållbara finanser kan inte vänsterideologerna i kåren fortsätta sitt politiska projekt. Därför vill kåren ta till tvång för att bevara sin existens. Kårvalet är nästan över och vad som händer bryr sig få om. Bara de som styr kåren verkar intresserade. Vanligt folk lämnade kåren för länge sedan för att spara CSN-pengar till bättre saker. De som har tur – farmaceuter, ekonomer, jurister, naturvetare - har rimligare ickepolitiska kårer att fly till. Och flyr är just vad de gör. Desperationen växer hos socialisterna i Uppsala studentkårs styrelse.

Därför skickades den 6 april ett ”Brev angående ett kombinerat kår- och nationsmedlemskap” till samtliga nationer och till Kuratorskonventet. Man vill tvinga de som studerar på fakultet som ingår i Uppsala studentkårs kårstatusområde till kårmedlemskap, om man är medlem i en nation.

I brevet klagar kårstyrelsen över medlemstappet sedan kårobligatoriets avskaffande. Men obligatoriet togs bort av en anledning. Det stred mot den grundlagsskyddade föreningsfriheten. Ingen ska tvingas in i en organisation man inte vill ha att göra med. Tvång och slöseri med pengar vill heller ingen vara del av. Men nu vill alltså ledningen de facto påtvinga studenterna ett nytt obligatorium. I stället borde man fråga sig varför så få studenter vill vara en del av kåren. Varför kan kåren inte erbjuda tjänster som studenterna faktiskt efterfrågar?

Kåren har betydande ekonomiska reserver. Men dessa kommer inte täcka dagens verksamhet i evighet. I stället för att rationalisera verksamheten och nå en budget i balans vill man tilltvinga sig nya medlemmar, och pengar, mot de presumtiva medlemmarnas vilja.Kårstyrelsen vill bygga en mur runt nationsmedlemskapen. Fly medan vakttornen ännu ej är bemannade. För er som är kvar: Tvinga inte in studenterna i detta. Avveckla partipolitiken, skapa en fungerande kår. 

Pontus Westerholm

Ordförande, Föreningen Heimdal