Foto: Sandra GunnarssonDet kan vara bra att skriva en inventarielista, ifall någonting – till exempel soffan – skulle saknas när du återvänder till lägenheten.

Om andra handsuthyrning och ocker

FRÅGA: Jag planerar att plugga utomlands nästa termin och vill behålla mitt hyreskontrakt under tiden. Vad ska jag tänka på om jag hyr ut i andra hand? Hur hög hyra kan jag ta?

Juristresursen...

...är en ideell förening som ger gratis juridisk rådgivning.
Föreningen startades 2013 av två juriststudenter vid Uppsala universitet. I dagsläget arbetar runt 100 juridikstudenter i Uppsala, Lund och Göteborg inom föreningen på sidan av sina studier.

Har du en fråga du vill ställa till Juristresursen? Hör av dig till
webbred@ergo.us.uu.se.

Det första som är viktigt att tänka på vid uthyrning i andra hand är att man måste ha sin hyresvärds godkännande (12 kap 39 § Jordabalken (JB)). Får du ett sådant godkännande kan det vara bra om du kräver att få det i skriftlig form om det skulle bli meningsskiljaktigheter vid ett senare tillfälle. Skulle du inte få hyresvärdens godkännande kan du få rätt att hyra ut ändå av hyresnämnden. Studier och utlandsvistelser är just sådana skäl som ska ges tillstånd för andrahandsuthyrning (12 kap 40 § 1 st. JB). Får du inte tillstånd av varken hyresvärden eller hyresnämnden, men väljer att hyra ut bostaden ändå, kan hyresrätten förverkas vilket innebär att hyresavtalet sägs upp (12 kap 42 § 1 st. 3 p JB).

När man hyr ut sin bostad i andra hand finns det alltid en risk att den nya hyresgästen förstör någonting. Därför kan det vara bra att ta upp vad som ska gälla i en sådan situation i andrahandshyresavtalet. Där ska det tydligt framgå att den som hyr i andra hand står för alla eventuella skador som vållas lägenheten under hyrestiden. I samband med att kontraktet upprättas kan man göra en besiktning av lägenheten och i det fall den hyrs ut möblerad, en inventarielista på alla saker som finns i lägenheten och föra in protokollet i kontraktet.
Vid andrahandsuthyrning är det viktigt att både du och den som hyr i andra hand har en
hemförsäkring. Det räcker alltså inte att du som är förstahandshyresgäst har en sådan. Skulle olyckan vara framme är det i regel den som bor i lägenheten för tillfället som har ansvaret, men om det skulle bli oenighet om ”vems fel det var” är det bra om båda är försäkrade.

Vilken hyra kan man då kräva?  Lagen anger inte något specifikt utan endast att hyran ska vara skälig. Som utgångspunkt är en skälig hyra samma hyra som du själv betalar för lägenheten. Hyr man ut lägenheten möblerad kan man kräva mer än så. Hur mycket mer beror på omständigheterna i det enskilda fallet. Hur dyra möbler du har, hur slitna möblerna var vid uthyrningsstart och hur lång hyresperioden tänkt vara är några faktorer som kan spela in. Hyresnämnden har ofta godtagit ett hyrespåslag på cirka 10-15 procent för en fullt möblerad lägenhet. Den som hyr i andra hand kan vända sig till hyresnämnden och begära att få en oskäligt hög hyra återbetald. Om hyresnämnden medger att hyran var oskäligt hög blir du som förstahandshyresgäst skyldig att betala tillbaka vad du tagit emot utöver ett skäligt belopp tillsammans med ränta (12 kap 55 e § 2 st JB).