Foto: Sandra GunnarssonDet gäller att vara försiktig och noggrann med dokumentation om man inte vill att någon ska sno ens app-idé.

Kursaren stal min idé!

FRÅGA: Jag pratade om en app-idé med några av mina kursare. Nu har jag sett att de börjat utveckla en liknande app. Det var ju min idé! Har jag någon rätt att få cred på något vis?

Fakta
Juristresursen är en ideell förening som ger gratis juridisk rådgivning.
Föreningen startades 2013 av två juriststudenter vid Uppsala universitet.

Har du en fråga? Hör av dig till red@ergo.us.uu.se.

Det beror på hur långt gången din idé är. För att din idé inte ska bli snodd, är det viktigt att man redan tidigt i processen börjar funderar över olika immaterialrättsliga skydd. Annars föreligger risken att någon annan utvecklar en liknande idé eller helt enkelt tar din idé och får ut den på marknaden innan dig. Här kommer några tips på hur du kan gå tillväga utifrån din situation.

Det allra första du borde ha tänkt på är dokumentation. Vid en eventuell tvist är det tråkigt om du har brist på bevis som styrker att appen var din idé från början. Spara därför allt som har med din idé att göra redan från start. Om du till exempel sparat anteckningar eller mail på telefon eller dator är det ett bra första steg. Dessutom är det viktigt att alltid skriva avtal med de personer du vill dela med dig av din idé till för att försäkra dig om att idén behandlas under sekretess så att du inte riskerar att någon utnyttjar din idé otillbörligen, vilket ju tyvärr verkar vara fallet med dina kursare. Leta därför efter så mycket bevis som möjligt som kan styrka att appen var din idé från början.

Nästa sak på checklistan är att skaffa rättsligt skydd vilket innebär att man får ensamrätt till sin idé och kan hindra andra från att nyttja den. Beroende på karaktären av din app och hur långt du kommit i utvecklandet så kan dessa immaterialrättsliga skydd aktualiseras:

Upphovsrättsligt skydd enligt Upphovsrättslagen:

Däribland skyddas programkoder och skärmbilder i din applikation om dessa har så kallad verkshöjd, mått som mäter originalitet. Texter som du författat vilka hör till applikationen får härtill ett upphovsrättsligt skydd om de uppfyller kriterierna för verkshöjd.
Upphovsrätt är ingenting som behöver registreras, utan uppstår automatiskt när kriteriet på verkshöjd är uppfyllt.

Patenträttsligt skydd enligt Patentlagen: Rättsligt skydd för en teknisk idé i form av en produkt, metod eller en användning av sådana. Appar behandlas som mjukvarurelaterade uppfinningar. Eftersom en applikation är av teknisk karaktär kan det vara fråga om en patenterbar uppfinning. Dock behöver appen uppfylla kraven på att vara ny, ha uppfinningshöjd och kunna tillgodogöras industriellt.

Appar brukar ligga någonstans i gråzonen mellan patent och upphovsrätt och allt beror helt enkelt på just din applikations utseende och användningsområde. Det kan därför vara svårt att avgöra om patentskydd kan eller bör ges, bedömningen måste göras från fall till fall av Patent- och registreringsverket (PRV). Patent måste registreras hos PRV för att uppbära skydd. Registreringen innebär att du skickar in en ansökan om att få din idé eller produkt skyddad. Ansökningarna kan du oftast göra själv men vissa skydd kräver särskild kunskap om utformningen av själva ansökan. Vid patentansökan bör du anlita ett patentombud för att det ska bli rätt. På PRV:s hemsida ges kostnadsexempel vid olika ansökningsförfaranden. Trots dyra registreringsavgifter och höga ombudskostnader som kan verka avskräckande, är det i slutändan alltid en god idé att skaffa immaterialrättsligt skydd – då kostnaderna riskerar bli betydligt högre vid en tvist.