Regeringen måste ta sitt ansvar

Natalie von der Lehr är frilansjournalist.

Alla är upprörda. Studenterna för att de har fått återbetalningskrav från CSN, universiteten för att de först blev tvungna att lägga om kursplaneringen och sedan dra igång en gigantisk administrativ apparat för att hjälpa studenterna. CSN är i sin tur upprört för att alla skyller på dem. För att de har utfört sitt uppdrag från regeringen att leta efter bidragsfuskare och upptäckt att det finns en hel grupp studenter som läser för få poäng på hösten.
Har någon kommit på idén att vara upprörd över regeringen?
Kedjan regeringen – CSN – universitet – studenter är lång, för lång för att de som fattar beslut i den ena änden av kedjan ska ha en uppfattning om hur verkligheten ser ut i den andra änden. Att sedan universiteten och CSN har olika definitioner av heltidsstudier och en bristfällig kommunikation dem emellan, ja det hjälper inte direkt. De som blir drabbade är uppenbarligen studenterna. Visst kunde de ha sökt studiemedel för enbart 17 veckor på hösten. Å andra sidan är det inte möjligt att söka för 23 veckor på våren och läser man heltid så gör man, eller? Universiteten kommer att få dra ett tungt lass om de vill hjälpa sina egna studenter genom att erbjuda möjligheten att tjäna ihop pengarna för att kunna betala tillbaka till CSN. Förutom det administrativa maskineriet bakom dessa extraknäck så måste de betalas också. Var ska pengarna komma ifrån?

Risken finns att studenternas extraknäck kommer att finansieras med medel som är avsatta för grundutbildningen. I slutändan kan det alltså drabba undervisningen och därmed studenterna igen.
Jan Björklund och Nyamko Sabuni uppträdde som räddande änglar med löften om lagändringar när studenterna protesterade runtom i landet. Om regeringen och utbildningsdepartementet verkligen vill rädda situationen borde de vara beredda att satsa lite mer än så. Att få till det så att återbetalningskraven slopas så att studenterna och universiteten kan koncentrera sig på det som de ska göra: bedriva utbildning. Inte administrera timanställningar och kopiera papper.