Christina Englén ny ordförande för Liberala studenter

Under sitt årsmöte i helgen valde liberala studenter Christina Englén till ny ordförande för organisationen. Hon kommer närmast från liberala studenter i Skåne.
– Jag vill att vi fokuserar mer på idéutveckling inom organisationen, säger Christina Englén i ett pressmeddelande.
På mötet valdes också Hedwig Kastenholm, Emil Johansson och Benny Lindholm in i
presidiet. Emil och Benny pluggar i Uppsala.
Avgående ordförande, Pär Gustafsson, tycker att Christina är ett utmärkt val av ordförande.
– Christina har en stark liberal kompass som kommer att vara till hjälp när hon fortsätter att
utveckla Liberala studenters politik och verksamhet, säger Pär Gustafsson.