Försenade likabehandlingsplaner

Den 25 januari antog Uppsala universitet nya planer för likabehandling vad gäller bland annat jämställdhet, sexuell läggning och könsidentitet, mångfald samt tillgänglighet. De tidigare planerna gällde för perioden 2007–2009. Universitetet har alltså varit utan aktuella planer i drygt ett år. Beslutet att anta de nya planerna har skjutits upp flera gånger på grund av meningsskiljaktigheter kring ordalydelsen i dokumenten.