Underkänd meddelarfrihet

Vilka möjligheter ges universitetsanställda att tipsa media om missförhållanden?

Organisationen Academics Right Watch har granskat kommunnikationsdokument hos 18 svenska lärosäten – och underkänt tio av dessa. Bland annat på Uppsala universitet hittar de skrivelser de tycker hindrar anställda från att anonymt vända sig till media och berätta om missförhållanden. Även Lunds universitet hamnar på underkänt-listan, bland annat på grund av en skrivelse som kräver ”lojalitet mot universitetet” i kommunikationen.