Endast en månads uppsägsningstid och utebliven besittningsrätt för den som flyttar till Rackis den närmaste tiden.

Enbart korttidskontrakt på Rackarberget

Som Ergo tidigare rapporterat ska hundratals nya bostäder byggas på Rackarberget – och de befintliga renoveras. Därför kommer samtliga studentbostäder på Rackarberget – inklusive Gamla studentstaden – hyras ut på korttidskontrakt från och med februari. Det innebär enbart en månads uppsägningstid och utebliven besittningsrätt, men sina köpoäng får man behålla när man evakueras.

När en sådan hastig utflytt kan komma att bli aktuell är svårt att sia om, men rimligtvis får man i alla fall en ganska lång ostörd period: Studentstaden väntar fortfarande på detaljplan och bygglov innan de kan sätta igång.