De föreslås leda UU

Foto: Jarle/Wikimedia CommonsBlir norsk politiker UUs nya styrelseordförande?

Föreslagna ledmöter:

  • Gudmund Hernes, professor emeritus, f.d. statsråd, Oslo, ordförande
  • Ulla Achrén, ekon. mag, förvaltningsdirektör, Åbo
  • Henrik Berggren, fil. dr, författare, Stockholm
  • Elisabeth Dahlin, generalsekreterare, Bromma
  • Uli Hacksell, professor, verkställande direktör, Tampa, USA (tidigare ledamot)
  • Sylvia Schwaag Serger, adj. professor, direktör, Malmö
  • Gunnar Svedberg, professor, Stockholm (tidigare ledamot)
  • Johan Wall, civ. ing., verkställande direktör, Stockholm (tidigare ledamot)

En nomineringsgrupp, bestående av Uppsala universitets för detta rektor Anders Hallberg och idéhistorikern Sverker Sörlin, har överlämnat en lista till regeringen med de åtta personer som de föreslår ska bli Uppsala universitets styrelses – konsistoriets – nya externa ledamöter (de som alltså inte är lärar- eller studentrepresentanter från UU). Bland de nominerade finns bland annat Rädda Barnens generalsekreterare Elisabeth Dahlin, journalisten och författaren Henrik Berggren, samt Norges före detta utbildnings- och forskningsminister, Gudmund Hernes, som föreslås ta över ordföranderollen efter Carola Lemne (vd, Svenskt näringsliv). Även tre av de nu sittande ledamöterna föreslås väljas om på nytt (se lista i spalten).
Det slutgiltiga beslutet om vilka de nya externa ledamöterna blir kommer att fattas av regeringen under våren och platserna tillsätts 1 maj. Åtta externa ledamöter ska väljas, så om inget drastiskt sker är det troligt att de åtta som nominerats är de som väljs i slutändan.