Arbetslösa akademiker ansluter sig till IS

Arbetslösa akademiker i Bangladesh vänder sig till religiös extremism när de inhemska företagen hellre anställer utländsk arbetskraft.

Forskare varnar för att arbetslöshet och undermålig utbildning bland akademiker från Bangladesh underblåser religiös extremism. Universitetsutbildningen i landet är under all kritik och företagen anställer hellre personer från andra länder. Arbetslösheten bland unga akademiker har ökat de senaste åren till 16,4 procent. Jämförelsevis så är den bland gymnasieutbildade sju procent och totalt i landet 13,6 procent. Forskare tror att de akademiker som inte har någon anställning fjärmar sig från samhället och i somliga fall vänder sig till religiös extremism.
– Detta är alarmerande, säger Debapriya Bhattacharya, anställd vid det Dacka-baserade ”Centre for Policy Dialogue” enligt University World News.
Han säger att det är ett stort problem bland gymnasie- och högskoleutbildade. Unga personer är fortfarande outbildade efter att de tagit examen från universiteten.
En rapport från Världsbankens Mellanöstern- och Nordafrika-region, visar att mer än en fjärdedel av utländska IS-rekryter har universitetsutbildning. Den säger också att rekryter som inte arbetar eller kommer från det militära är mest benägna att delta i självmordsattacker.