Tystar kårerna studenterna?

Illustration: Lina SvenskÄr vissa åsikter inte okej bland Brittiska studenter?

I England har censuren av det fria ordet vid universiteten och studentkårerna ökat under de senaste åren, rapporterar onlinetidningen Times Higher Education. Enligt en granskning som magasinet Spike genomfört är det endast sex procent av universiteten och studentkårerna som inte ägnar sig åt någon form av censur.
Studentkårerna har främst ägnat sig åt förbud mot vissa ideologier, politisk tillhörighet, trosföreställningar, böcker, tidningar, specifika talare eller ord, medan universitetsadministrationen domineras av en mildare form av censur, vilket  innebär att man utfärdar riktlinjer när det gäller lämplig tal och uppförande. Man befattar sig med tonen, snarare än innehållet i tal och idéer. Det här inkluderar ”kontroversiella” eller ”provocerande” tal och uttryck.
Om censuren ändå kanske inte är rimlig i vissa fall kan dock diskuteras. Studentkårerna och universiteten har bland annat anklagats för att förbjuda homofoba yttranden och förorda könsneutrala ord.
Bland de mest censurbenägna universiteten i granskningen återfinns det högt ansedda University of Oxford.