Wikimedia commonsAtt fuska på en tenta kan ge påföljder. Nu blir tre studenter avstängda på grund av fusk.

Fuskare får sina straff

Tre studenter vid läkar-och apotekarprogrammen stängs av efter att ha ertappats med olika former av fusk. En hade använt fusklapp på en tentamen, en annan hade vid en tentamen där frågorna måste besvaras i en viss ordningsföljd gått tillbaka till tidigare svar och på så vis kunnat få högre poäng och en tredje hade låtit kurskamrater signera hens närvaro vid obligatoriska undervisningstillfällen som hen missat. Studenterna stängs nu av från undervisningen i två till fyra veckor, rapporterar SVT Nyheter Uppsala.