Foto: Sigrid AskerUppsala universitet. Färre sökte till högskolan denna hösttermin än 2016, men överlag har söktrycket varit stabilt sedan 2013.

Något färre söker högre studier

Ny statistik från Universitetskanslersämbetet visar att antalet behöriga förstahandssökare till högskolan var mindre inför höstterminen 2017 än inför höstterminen 2016. Minskningen är dock liten – från 360 000 till 356 000. Sedan 2013 har antalet behöriga förstahandssökare varit relativt stabilt.