Foto: Sigrid AskerSöktrycket till Uppsala universitet har minskat.

Juristprogrammet leder ligan

52 623 personer har sökt kurser och program vid Uppsala universitet våren 2018, varav 14 585 till Campus Gotland. Populärast är, liksom förra året, juristprogrammet, följt av läkarprogrammet och psykologprogrammet. På Campus Gotland har flest sökt till Ledarskap och kommunikation, 5hp.

Söktrycket har minskat med 2,4 procent (endast 0,7 procent på Campus Gotland) sedan vårterminen 2016, enligt pressmeddelande från Uppsala universitet.