Foto: Per Enström5 procent färre har sökt lärarutbildningar hösten 2017.

Färre vill bli lärare

Läs Ergos reportage om lärarutbildningarna vid Uppsala universitet:

Dags att sluta med "The blame game"?

För första gången sedan 2011 har antalet sökande till lärarutbildningar minskat. Minskningen ligger på 5 procent. Flest behöriga förstahandssökande per antagen hade psykologprogrammet, läkarprogrammet, fysioterapeutprogrammet och juristprogrammet, visar statistik från Universitetskanslersämbetet.