Foto: Sigrid AskerMånga vill läsa på UU och helst till psykolog.

Flest vill bli psykolog

2 procent fler har antagits till studier vid Uppsala universitettill vårterminen 2018 jämfört med vårterminen 2017. Även i år ligger psykologprogrammet i topp.

Grupp BI – sökande med gymnasiebetyg utan kompletteringar

Program

Meritvärde

1. Psykologprogrammet

21,56

2. Läkarprogrammet

21,42

3. Dietistprogrammet

20,10

4. Juristprogrammet

20,00

5. Ekonomie kandidatprogram

19,79