Wikimedia commons/HariadhiRiktigt såhär gick det inte till, utan en student förstorade upp texten på sin dator så att en annan skulle kunna skriva av.

Misstänkta fuskare gjorde samma stavfel

Två studenter vid farmaceutiska fakulteten anmäls för fusk. Vid examinationstillfället ska den ena ha skrivit en digital tentamen medan den andra skrev på papper. När tentamina rättades noterade man att hen som lämnat in sina svar digitalt hade skrivit med mycket stort typsnitt, 26 punkter. Hen som skrivit på papper hade svarat i princip identiskt, inklusive stavfel. Slutsatsen har blivit att den ena sannolikt förstorade upp sin text för att den andra skulle kunna skriva av.

Från fakultetens sida har man avböjt från att kommentera ärendet innan det är utrett.