Wikimedia commons/ ChristelHögskolan i Halmstad får kritik av UKÄ.

Kritik mot brist på studentinflytande

Högskolan i Halmstad rekryterade en ny akademichef utan att studenterna erbjöds vara representerade i processen. Detta anmäldes till Universitetskanslersämbetet (UKÄ) av Halmstad studentkår. Högskolan uppgav att omständigheterna varit speciella, men medgav att det inte är en ursäkt för att inte följa rutinerna.

UKÄ bedömer att anställning av en akademichef är av sådan betydelse för studenterna att de har rätt av vara representerade i samband med rekrytering. Behovet av att göra en snabb chefsrekrytering innebär inte att lärosätet kan åsidosätta författningsbestämmelser. Högskolan i Halmstad får därmed kritik av UKÄ för att ha frångått högskolelagen och högskoleförordningen.