Foto: Jakob MeijerUHR kräver krafttag mot fusk på högskoleprovet.

UHR begär förundersökningar mot fuskare

Detta har hänt:
* I november 2016 polisanmälde UHR 50 provdeltagare för fusk vid högskoleprovet. (Brottsrubricering: osann försäkran, möjlig straffpåföljd: dagsböter eller upp till sex månaders fängelse.)

* Våren 2017 friade Södertörns tingsrätt en åtalad provdeltagare. Åklagaren överklagade domen till Svea hovrätt.

* Den 2 februari fällde Svea hovrätt provdeltagaren för osann försäkran och dömde honom till 50 dagsböter (mål nr B 4502-17).

* UHR har begärt att polisen återupptar förundersökningarna i nio nedlagda polisanmälningar med stöd av hovrättens dom.

* Åtal är sedan tidigare väckt mot ytterligare två provdeltagare – rättegång på gång i Vänersborgs tingsrätt.

Att använda otillåtna hjälpmedel under högskoleprovet är straffbart. Nu begär Universitets-och högskolerådet (UHR) att polisen ska återuppta nio förundersökningar som lades ned 2017.
– Den 2 februari fällde Svea hovrätt en av de 50 provdeltagare som UHR polisanmälde hösten 2016, säger avdelningschef Tuula Kuosmanen på Universitets- och högskolerådet i ett pressmeddelande.

Hovrättens fällande dom ses som en tydlig signal om att rättsväsendet ser allvarligt på fusk på högskoleprovet.