Stereotypt och ojämnt i kurslitteratur

Ergos arkivShade Amao är jämlikhetsansvarig vid Uppsala studentkår.

Sedan 2014 arbetar studenter ideellt med att granska kurslitteratur ur ett jämlikhetsperspektiv inom projektet Litteraturgranskningen. Under hösten 2017 rapporterades om böcker till kursen Avtalsrätt på juristprogrammet samt en metodbok från kursen Grundläggande statistik.

Ojämn könsfördelning konstateras i båda rapporterna. Statistikboken uppvisar dessutom ett problematiskt språkbruk kring funktionalitet, och beskriver statistiska metoder utifrån stereotypa bilder av kvinnor och män.

Uppsala studentkår och studenterna som granskat har varit i dialog med de berörda institutionerna, vilket jämlikhetsansvarig Shade Amao uppskattar.
– Samtidigt kan vi se att det finns mycket kvar att göra när det kommer till diskussioner kring normer inom den akademiska miljön. Vi uppmuntrar universitetet att ta tillvara på den kunskap om jämlikhetsfrågor som faktiskt finns hos studenterna själva, säger hon i ett pressmeddelande.
Båda rapporterna finns att läsa på Uppsala studentkårs hemsida.