Foto: Sigrid AskerForskaren Vid Uppsala universitet som fällts för fusk slipper påföljd.

Ingen påföljd för forskningsfusk

Statens ansvarsnämnd har har prövat om en av forskarna bakom studien om abborryngel och mikroplaster bör få någon disciplinpåföljd sedan både Centrala etikprövningsnämnden och Uppsala universitet bedömt att han gjort sig skyldig till oredlighet i forskning. Själv hävdar forskaren om att det rör sig om slarv.

– Jag tar naturligtvis ansvar för de felaktigheterna kring de djuretiska tillstånden. Vi hade kanske lite dåliga rutiner som vi däremot stadgade upp sen. Jag vill däremot och understyrka att jag är mycket besviken på min kollega, har han sagt till SVT Uppsala.
Statens ansvarsnämnd går på forskarens linje och bedömer tjänsteförseelsen som ringa. Man har tagit med i beräkningen att forskargruppen fått sina anslag indragna.