Klicka runt i statistiken

Foto: Pernilla Ahlsén Niklas Karlsson har varit projektledare för Högskolan i siffror.

Visste du att antalet registrerade studenter vid svenska universitet och högskolor har mer än dubblats sedan 1977? Det och mycket annat får du reda på i Universitetskanslersämbetets (UKÄ) nya statistikdatabas Högskolan i siffror.

–UKÄ kommer att fortsätta att utveckla databasen under de kommande åren. Vi vill möta användarnas behov av tillgänglig och användbar statistik om Sveriges största statliga sektor, säger biträdande avdelningschef Niklas Karlsson som varit projektledare för den nya databasen, i ett pressmeddelande.

I dagsläget finns statistik om utbildning på grundnivå och avancerad nivå, utbildning på forskarnivå samt lärosätenas ekonomi. Under 2018 kommer databasen att uppdateras med bland annat statistik om personal och studentmobilitet.