Foto: Simon Sara BorsiinHelene Hellmark Knutsson är minister för högre utbildning och forskning.

Ny myndighet till Uppsala

Från 2019 kommer de regionala etikprövningsnämnderna avvecklas till förmån för en ny myndighet, som kommer ligga i Uppsala.

Från och med nästa år kommer etikprövningen vid svenska lärosäten att samlas inom en och samma myndighet. De sex regionala etikprövningsnämnderna ska avvecklas och ersättas av Etikprövningsmyndigheten.

– All forskning som avser bland annat fysiska ingrepp på människor måste ha godkänts vid en etikprövning. Etikprövningen i sin tur måste vara enhetlig, så att människor som ställer upp för forskningen kan känna sig trygga. Därför vill vi samla etikprövningen inom en enda myndighet, säger Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning.

Den nya myndigheten kommer att lokaliseras till Uppsala. Till särskild utredare för dess inrättande har Helene Hellmark Knutsson förordnat Johan Modin, som är rådman vid Uppsala tingsrätt och verksam inom Regionala etikprövningsnämnden. Utredaren ska bemanna myndigheten och vidta åtgärder för att Etikprövningsmyndigheten ska kunna inleda sin verksamhet den 1 januari 2019.