Foto: Lina SvenskAkademiska sjukhuset. Här har många läkare utbildats genom åren.

Läkarutbildningen kan bli sexårig

Universitetskanslersämbetet (UKÄ) publicerade i dagarna sitt yttrande över Utbildningsdepartementets promemoria En sexårig utbildning till läkarexamen. Myndigheten ställer sig positiv till förslaget att utöka läkarutbildningen till sex år. I dagsläget omfattar programmet fem och ett halvt år.