ArkivHarry Potter och Gilderoy Lockhart. Lena Fries-Gedin som har översatt böckerna om Harry Potter till svenska blir nu hedersdoktor vid Uppsala universitet.

Harry Potter-översättare blir hedersdoktor

Nu är läsårets hedersdoktorer vid Uppsala universitet utsedda. Bland dem finns översättaren och Uppsalaalumnen Lena Fries-Gedin, som bland annat har översatt J.K. Rowlings böcker om Harry Potter.

En annan Uppsalaanknuten ny hedersdoktor är Upsala Nya Tidnings debattredaktör Maria Ripenberg, som bland annat har organiserat samtalsserien ”Åsikt Uppsala” i samarbete med Uppsala universitet.

Hedersdoktor, doctor honoris causa, är en titel som tilldelas personer som gjort framstående vetenskapliga insatser eller på annat sätt främjat forskningen vid universitetet. Promotionen av de nitton nya hedersdoktorerna äger rum i universitetshuset den 25 januari 2019.