Foto: Sigrid AskerEn student har anmält trakasserier och diskriminering vid sin institution.

Student anklagar lärare för trakasserier

I en anmälan till rektor anger studenten att hen vid tre tillfällen har utsatts för trakasserier samt diskriminering på grund av härkomst. Tre anställda vid hens institution pekas ut.

I mejlkorrespondens mellan en av de anklagade lärarna och studenten hävdar läraren att det rör sig om ett missförstånd. Studenten menar att läraren sagt att hen inte bryr sig om hur studenten resonerar, men läraren påtalar att det rör sig om ett specifikt tillfälle då studenten inte har velat följa angivna instruktioner.