Foto: Sigrid AskerNästan 500 fler studenter har antagits inför vårterminen jämfört med förra året.

Färre behöriga men fler antagna

Universitets-och högskolerådet meddelar idag att 179 354 personer har antagits till universitets-och högskoleutbildningar inför vårterminen 2019. Det innebär en ökning med 1,4 procent sedan förra vårterminen. Samtidigt har antalet behöriga sökande minskat med 0,3 procent.

21 av 37 lärosäten antar fler sökande vårterminen 2019 än vårterminen 2018. Vid Uppsala universitet består ökningen i 483 antagna, vilket motsvarar 2 procent.