Wikimedia commons/ Sebastian FEn student vid Örebro universitet blev avskild från sina studier sedan hen dömts till rättspsykiatrisk vård.

Avskild efter att ha förföljt student

En tidigare studerande vid Örebro universitet som dömts till rättspsykiatrisk vård efter att ha förföljt en annan student samt attackerat en väktare.

Enligt lagen får en student avskiljas från utbildning om hen lider av en allvarlig psykisk störning, missbrukar alkohol eller narkotika eller har gjort sig skyldig till allvarlig brottslighet och det bedöms finnas risk för att studenten kan skada annan person eller värdefull egendom under utbildningen.