Foto: Sigrid AskerDen professor som dömdes för ringa misshandel och hemfridsbrott har nu valt att överklaga Svea hovrätts dom till Högsta domstolen.

Professor överklagar hovrättsdom

Ergo rapporterade i förra numret (#9 2018) att en professor vid Uppsala universitet dömts för ringa misshandel och hemfridsbrott som begåtts mot hans före detta partner och kollega vid samma institution. Professorn friades i tingsrätten, men dömdes efter överklagan i Svea hovrätt. Den rättsliga processen och de konflikter som fallet gett upphov till har enligt flera anställda vid den berörda institutionen påverkat arbetsmiljön negativt, även för många som inte är direkt inblandade i konflikten. Prefekten har uppgett till Ergo att institutionen inte kan vidta några åtgärder i frågan förrän hovrättens dom vunnit laga kraft.

Den dömda professorn har nu valt att överklaga Svea hovrätts dom till Högsta domstolen. Det är dock ännu oklart om överklagan kommer att prövas då Högsta domstolen först måste besluta om de ska lämna så kallat prövningstillstånd, vilket brukar ta en till tre månader. Högsta domstolen får in cirka 5 000 överklaganden per år och av dessa brukar ungefär 100 få prövningstillstånd.