Foto: Sigrid AskerEn student vid Uppsala universitet plagierade en uppgift hen egentligen inte ens behövde göra.

Plagierade uppgift – i onödan

En student på receptarieprogrammet har lämnat in en uppgift som var identisk med en som vid ett tidigare examinationstillfälle lämnats in av en annan student. Denna termin har dock kursplanen gjorts om så uppgiften i fråga ingår inte längre i kursexaminationen, vilket studenten vid samtal visade sig ha missat.

Studenten har anmälts till rektor för misstänkt vilseledande vid examination.