Foto: Sigrid AskerHur tycker du det är att ta dig till campus?

Nu kan du tycka till om campusresor

För att förbättra campusorådena och skapa ett mer hållbart resande genomför Byggnadsavdelningen vid Uppsala universitet tillsammans med Cykelvänlig arbetsplats en resvaneundersökning för studenter. Resultatet kommer att användas som underlag i Uppsala universitets utvecklingsplan 2050.

Du kan göra undersökningen här.