Ergos arkivJuridiska institutionen utökar sitt skärmförbud.

Skärmförbudet på seminarier utökas

Juriststudenter på termin två och tre får sedan i höstas inte ha datorskärmar framme på seminarier. Förbudet har väckt protester, men nu utökas det till att även gälla de som läser termin fyra.

– En enkät bland studenterna som haft förbudet visar att mellan 60 och 80 procent är positiva, de tycker det är bra helt enkelt, säger Hans Eklund, ordförande för utbildningsutskottet vid Juridiska institutionen till SVT Nyheter Uppsala.

Skärmförbudet ska utvärderas ordentligt och det kan därefter föreslås gälla hela juristutbildningen.