Wikimedia commonsJames Baldwin och Marlon Brando vid medborgarrättsmarschen 1963. Det var under en diskussion om Baldwins författarskap som studenter reagerade på en professors språkbruk.

Professor avstängd för språkbruk

I en klassdiskussion om författaren James Baldwin använde en professor vid Augsburg University i Minnesota ”N-ordet”. Studenter uppger sig ha blivit chockade och anmälde honom. Professorn har blivit avstängd, men vidhåller att han inte har gjort något fel. Han menar att det är oacceptabelt att använda ordet för att såra någon, men att det i det aktuella fallet var nödvändigt eftersom diskussionen gällde användningen av ordet.

Kontroversen har väckt diskussioner i den akademiska världen. Några försvarar professorn, med hänvisning till yttrandefriheten och att han inte använde ordet i kränkande syfte, medan andra anser att ordet är oacceptabelt oavsett kontext.

Från Augsburg Universitys sida uttrycker man att frågan är viktig och tas största allvar, skriver Times Higher Education.