Nio av tio har svårt med källkritik

Foto: Uppsala universitetThomas Nygren, lektor i didaktik vid Uppsala universitet.

Nio av tio har svårt att skilja mellan nyheter och annonser på webben. Det är det preliminära resultatet av en studie som har genomförts i projektet Nyhetsvärderaren, ett samarbete mellan Vetenskap & Allmänhet, Uppsala universitet och RISE Interactive, där man har testat förmågan till digital källkritik hos 500 ungdomar och 1 000 vuxna. Testet visar att de som säger sig vara bra på att tolka information är de som fått sämst resultat, medan de som fått bäst resultat tycker det är särskilt viktigt att ha tillgång till pålitliga nyhetskällor.

– Tidigare forskning visar tydligt att det är svårt med källkritik och att det är svårt att navigera mellan olika informationskällor. Det vi har tillfört är att samköra bakgrundsdata och självuppskattning, så att vi kunnat se att ödmjukhet är viktigt, säger Thomas Nygren, lektor i didaktik vid Uppsala universitet och en av de som har ansvar för studierna, i en artikel på uu.se.

Resultaten från studierna kommer att presenteras i vetenskapliga tidskrifter under 2019.