Wikimedia commons/ HariadhiStudenten tros ha haft med sig anteckningar till tentan.

Förskollärarstudent nekar till fusk

En student på förskollärarprogrammet ertappades med otillåtna anteckningar under en salstentamen. Tentamensvakten finner det osannolikt att anteckningarna förts under tentamen, bland annat eftersom de var daterade ett par månader tidigare. Studenten hävdar dock att det rör sig om anteckningar hen gjort medan tentamen pågick