Foto: Sigrid AskerEn student anmäldes för att ha plagierat sig själv.

Plagierade sig själv

En uppsats i statskunskap uppvisade stora likheter med en rapport som författaren tidigare publicerat för en organisation. Studenten erbjöds att dra tillbaka uppsatsen frå ventilering, vilket hen gjorde. Hen uppger att hen inte var medveten om att rapporten krävde referens i uppsatsen, eftersom det sammanhang där den publicerats inte är av vetenskapligt slag.

Trots att studenten säger sig ha saknat uppsåt att fuska gjordes en anmälan om misstänkt plagiat. Syftet är bland annat att få ett förtydligande av vad som gäller i dylika fall.