Långt toalettbesök väckte misstanke

Ergos arkivToalettbesök på 11 minuter under en tenta upplevdes som suspekt.

En student vid Företagsekonomiska institutionen har anmälts för misstänkt vilseledande vid examination. Hen skrev inledningsvis ingenting under tentamen men sågs viska med en annan student och var därefter på toaletten i 11 minuter. Sedan fick hen plötsligt ”inspiration att skriva”, som anmälaren uttrycker det i sitt meddelande till rektor.